ROBOTOTEXNİKA

Robototexnika

Maestro School-da keçirilən robototexnika dərslərinin sizin uşaqlarınız üçün nə dərəcədə faydalı olduğuna nəzər salaq.

  • Mexanizmlərin layihələndirilməsi və məhsulların yaradılması prinsiplərinin öyrənilməsi
  • Robotların layihələndirilməsi zamanı alqoritmlərin qurulmasının əsaslarının öyrənilməsi

Proqramı başa vurduqdan sonra hər bir şagird idarə olunan dronları, pultla idarə olunan avtomobilləri, müxtəlif mürəkkəblikdə robot modelləri yarada biləcək.

Müraciət forması